lupolight-quadrilight-2000-dimmer_o | Postproduktion